Η Φιλοσοφία μας
Συνεχίζοντας για περισσότερο από τρίαντα πέντε χρόνια μια
επιτυχημένη πορεία, με σεβασμό και συνέπεια τόσο στους
μαθητές μας, όσο και στους γονείς, δημιουργήσαμε μια
σύγχρονη, μεγάλη και οργανωμένη εκπαιδευτική μονάδα η
οποία μπορεί να προσφέρει στο μαθητή ασφάλεια και άνεση
κάνοντας τη μάθηση ευχάριστη και αποδοτική.


Εξ'άλλου οι αυξημένες αναγκες του μαθητή στο χώρο της
εκπαίδευσης, μας έκαναν ως φροντιστηριακό οργανισμό
περισσότερο υπεύθυνους ώστε να ανταποκριθούμε στις
σύγρονες απαιτήσεις.


Μαζί από το ΓυμνάσιοΕίμαστε πρόθυμοι και πάντα πρώτοινα προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο
πρόγραμμα σπουδών από τις τάξεις του Γυμνασίου.
 
να προετοιμάσουμε έτσι χωρίς τη πίεση της ύλης των
εξετάσεων, αυτούς που θα διεκδικήσουν θέσεις στις
καλύτερες Σχολές των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων.
 
Φροντιστηρίο ΤΟΜΗ
Στα Φροντιστήρια ΤΟΜΗ βοηθάμε
και ατομικά όταν χρειάζεται τους
μαθητές μας.