Διεύθυνση Σπουδών
Η μεγάλη του εμπειρία στη προετοιμασία
υποψηφίων Ανωτάτων Σχολών
και η καθολικά αποδεκτή συγγραφική
του δραστηριότητα είναι τα στοιχεία που τον
κάνουν να ξεχωρίζει στο φροντιστηριακό
χώρο σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δημήτρης Γεωργακίλας  
Μαθηματικός - ΣυγγραφέαςΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημήτρης Γεωργακίλας  (Μαθηματικός - Συγγραφέας) 
Λιάνα Γεωργακίλα  (Μαθηματικός) 
Αλέξανδρος Γεωργακίλας  (Μαθηματικός) 
Πρόσφατες επιτυχίες μαθητών μας σε Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.


Επιτυχόντες μαθητές μας το 2017 σε Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.


και αυτοί οι μαθητές μας είναι τώρα φοιτητές (επιτυχίες μαθητών μας σε Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. 2015 -2016)